18 July 2012

Mandi Hadas/Mandi Wajib

Mandi hadas/wajib adalah sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim. Jika tidak diambil berat dan tidak dilakukan, akan menyebabkan amal ibadah kita tidak diterima. Oleh itu, ingin saya kongsikan ilmu berkenaan mandi hadas/wajib ini. Saya sampaikan ilmu ini dengan berkonsepkan soal-jawab untuk memberi lebih maklumat secara ringkas, insyaAllah. Moga bermanfaat.

SOALAN 1:

Apa yang dimaksudkan dengan mandi hadas/wajib ini?


Jawapan:

Mandi besar, mandi junub atau mandi wajib adalah mandi dengan menggunakan air suci dan bersih (air mutlak) yang mensucikan dengan mengalirkan air tersebut ke seluruh tubuh mulai dari hujung rambut hingga ke hujung kaki. Tujuan mandi wajib adalah untuk menghilangkan hadas besar yang harus dihilangkan sebelum melakukan ibadah solat.


SOALAN 2:

Kenapa kena mandi wajib?


Jawapan:

1. Keluar Mani

Iaitu apabila mani tersebut terkeluar daripada kemaluan seorang lelaki ataupun wanita, secara seronok mengikut kebiasaan dan dengan terpancut, walaupun semasa tidur ataupun semasa jaga, dengan sebab memandang sesuatu, berfikir dan mengingati atau dengan sebab bersetubuh atau melakukan sesuatu perbuatan terhadap seorang yang hidup ataupun yang telah mati ataupun binatang.

Dalil menunjukkan keluar mani itu mewajibkan mandi ialah berdasarkan Hadith Ali bin Abi Talib:

Terjemahan: Aku seorang lelaki yang kuat keluar mazi, lalu aku tanya Rasulullah s. a. w. tentang hal itu lalu Baginda mengatakan, "Bagi keluar mazi wajiblah berwuduk dan bagi keluar mani pula wajib mandi.”

2. Bertemu Dua Tempatt Khatan Walaupun Tidak Keluar Mani

Maksudnya ialah berjunub dengan memasukkan kepada zakar atau kemaluan lelaki atau kadarnya bagi sesiapa yang zakarnya terpotong ke dalam kemaluan (faraj) yang mampu disetubuhi sama ada qubul atau dubur, lelaki ataupun perempuan secara pilihan ataupun dipaksa dalam tidur ataupun jaga.

3. Haid dan nifas

Wanita yang kedatangan haid dan nifas, apabila kering darah haid atau darah nifas, wajib mereka mandi sebelum menunaikan solat atau sebelum diharuskan suaminya mensetubuhinya berdalilkan firman Allah dalam surah al-Baqarah, ayat 222 (bermaksud); 

“Dan mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad), mengenai (hukum) haid. Katakanlah: ‘Darah haid itu satu benda yang (menjijikkan dan) mendatangkan mudarat’. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan (jangan bersetubuh dengan isteri kamu) dalam masa datang darah haid itu, dan janganlah kamu hampiri mereka (untuk bersetubuh) sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka sudah bersuci maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat, dan mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan diri”. (Al-Baqarah; 222)

4. Wiladah

Wiladah bermaksud kelahiran anak termasuklah keguguran (sekalipun hanya segumpal darah atau segumpal daging). Menurut mazhab Imam Syafi’ie, Imam Malik dan Imam Ahmad (mengikut satu riwayat darinya); wanita yang melahirkan anak atau keguguran, ia wajib mandi jika ditakdirkan tiada darah nifas yang keluar. Ini kerana dikiaskan kepada mani. Anak atau janin adalah air mani yang telah menjadi kanak-kanak. Keluarnya anak atau janin dari faraj dapat diumpamakan seperti keluar mani darinya, maka wajiblah mandi. Namun jika ada darah nifas yang keluar selepas kelahiran atau keguguran tersebut, maka hukumnya tertakluk dengan hukum wanita yang kedatangan nifas dan ia hendaklah menunggu hingga kering darah nifasnya barulah mandi.

5. Mati

Seorang muslim yang mati wajib dimandikan sebelum dikafan kecuali orang yang mati syahid.* Ibnu ‘Abbas r.a. menceritakan; Rasulullah s.a.w. telah bersabda mengenai seorang lelaki yang mati ketika sedang dalam ihram (haji); ‘Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, kemudian kafankanlah dia dengan dua helai kainnya’”. (Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim). Niat mandi hendaklah dilakukan oleh orang menguruskan mandiannya.

(*Selain orang mati syahid, ada dua lagi jenazah muslim yang tidak perlu dimandikan; Mayat yang tidak dapat dimandikan kerana dibimbangi akan terlerai. Sebagai ganti ia hendaklah ditayammumkan.
Seorang lelaki mati dan tidak ada orang untuk memandikannya melainkan seorang wanita ajnabi dan begitu juga sebaliknya. (al-Asybah Wa an-Nadzair, Imam as-Suyuti, hlm. 545-546)


SOALAN 3:

Apakah perbuatan-perbuatan yang terlibat semasa mandi wajib?


Jawapan:


1. Menghilangkan najis pada badan sebelum mandi jika ada.

Rukun ini disebut dalam mazhab Imam Syafi’ie dan juga Imam Ahmad. Dalilnya ialah hadis dari Ibnu ‘Abbas r.a. yang meriwayatkan dari Maimunah r.a. yang menceritakan; 

“(Semasa mandi wajib) Rasulullah mengambil wudhuk sebagaimana wudhuk untuk mengerjakan solat kecuali dua kakinya dan baginda membasuh kemaluannya dan juga kekotoran yang mengenainya, kemudian baginda mencurahkan air ke badannya, berikutnya beliau mengalih dua kakinya dan membasuh keduanya. Begitulah mandi Rasulullah s.a.w. dari janabah” (Riwayat Imam al-Bukhari)


2. Niat

Wajib berniat di permulaan mandi semasa mula-mula menjirus air ke mana-mana bahagian badan; sama ada berniat melakukan mandi yang diwajibkan atau berniat menghilangkan janabah atau hadas besar atau berniat mengharuskan perkara yang dilarang tanpa mandi seperti solat, tawaf dan sebagainya. Niat adalah wajib pada pandangan majoriti ulamak termasuk mazhab Imam Malik, Syafi’ie dan Ahmad. Mereka berdalilkan hadis Nabi yang menegaskan; 

“Sesungguhnya segala amalan bergantung kepada niat”. 

Mazhab Imam Abu Hanifah berpendapat; berniat dipermulaan mandi hanya sunat sahaja, tidak wajib.

 
3. Meratakan air ke seluruh badan

Semasa mandi wajib meratakan air ke seluruh badan merangkumi; kulit yang nampak, rambut dan bulu, kulit di bawah rambut dan bulu – sama ada bulu itu tebal atau nipis -, kawasan-kawasan berlipat serta luaran kemaluan wanita (faraj) yang nampak ketika ia bertinggung. Rukun ini telah disepakati oleh sekelian ulamak.

Wajib menyampaikan air ke bahagian-bahagian berlipat di badan –sama ada lelaki atau perempuan-, bahagian dalam pusat, bahagian dalam cuping telinga (yakni bahagian berlekuk), celah-celah ketiak, celah papan punggung, celah-celah jari-jari tangan dan kaki dan kawasan-kawasan badan yang lain yang dihukum sebagai luaran badan. Begitu juga, bibir mulut (juga wajib dikenai air). Semua perkara tersebut telah disepakati oleh para ulamak. Bahagian mata, yang wajib dikenakan air ialah bahagian luar kelopak mata. Tidak wajib membasuh hingga ke dalam mata. Tidak wajib memasukkan air ke dalam corong telinga, memadai membasuh luarannya sahaja iaitu pangkal lubang telinga. Jika ada kekotoran di pangkal lubang telinga, hendaklah dicuci. (al-Majmu’, 2/228)

Jika di celah-celah kuku terdapat kekotoran yang menghalang air dari sampai ke kulit, tidak sah mandi. Begitu juga, kalau di badan atau rambut terdapat bahan-bahan yang boleh menghalang air dari sampai ke kulit, tidak sah mandi melainkan dengan menanggalkannya terlebih dahulu. Jika rambut kusut hingga air tidak dapat sampai ke akar rambut (yakni kulit kepala), tidak sah mandi melainkan setelah rambut itu di keca-kecakan hingga air dapat menembusinya dan sampai ke akarnya. (Al-Majmu’, 1/529, 2/228).

Jika ada seurat dua rambut yang tidak dikenai air semasa mandi, adakah sah mandi? Menurut mazhab Imam Syafi’ie; tidak sah mandi. Bagi Imam Abu Hanifah; sah mandi (yakni dimaafkan). (Al-Majmu’, 2/228).


4. Mengambil wudhuk.

Menurut Imam Daud az-Dzahiri dan Imam Abu Tsur; wajib mengambil wudhuk semasa mandi wajib. Mengambil wudhuk adalah syarat sah mandi, yakni menurut mereka; tidak sah mandi tanpa didahului mengambil wudhuk. Mereka berdalilkan hadis-hadis yang menceritakan tentang cara mandi Nabi s.a.w. di mana di antara yang dilakukan oleh Nabi semasa mandi ialah mengambil wudhuk.

Namun pandangan mereka menyalahi sekelian ulamak yang lain yang sepakat menyatakan; mengambil wudhuk sebelum mandi adalah sunat sahaja, tidak lah wajib. Dalam pengertian yang lain; menurut majoriti ulamak mengambil wudhuk semasa mandi hanya disunatkan, bukan diwajibkan. Majoriti ulamak berdalilkan hadis dari Ummu Salamah r.a. yang menceritakan; aku telah bertanya Nabi s.a.w.; 
“Ya Rasulullah s.a.w.! Aku adalah seorang yang menganyam rambut. Adakah perlu aku rungkaikannya untuk mandi janabah?”. Jawab Nabi s.a.w.; “Tidak perlu. Cukuplah kamu menuang air ke atas kepalamu dengan tiga cebukan tangan, kemudian kamu siramkan air ke badan kamu, maka dengan itu kamu menjadi suci” (Riwayat Imam Muslim). 

Di dalam hadis ini Rasulullah s.a.w. tidak menyebut tentang wudhuk, menunjukkan bahawa ia adalah sunat, tidak wajib. Imam Ibnu Rusyd menjelaskan; 
“Apa yang terdapat dalam hadis Ummu Salamah tersebut adalah rukun-rukun mandi yang diwajibkan”. (Bidayatul-Mujtahid, jil. 1, hlm. 62).


5. Menggosok

Menggosok seluruh anggota dengan tangan semasa mandi adalah wajib mengikut pandangan Imam Malik dan disokong oleh Imam al-Muzani (salah seorang murid Imam Syafi’ie). Namun mengikut pandangan majoriti ulamak; menggosok adalah sunat sahaja. Yang wajib ialah memastikan air sampai ke seluruh badan. Jika air dapat sampai tanpa menggosok, kekallah hukumnya sebagai sunat. Namun jika air tidak dapat sampai melainkan dengan menggosok (contohnya; di celah-celah jari yang rapat-rapat), maka ketika itu barulah hokum menggosok itu berubah menjadi wajib.


6. Muwalat

Muwalat bermaksud berturut-turut dari mula mandi hingga selesai tanpa berhenti atau melakukan pekerjaan lain. Menurut Imam Malik; muwalat ini adalah wajib semasa mandi bagi orang yang ingat dan mampu melakukannya. Adapun ulamak-ulamak yang lain; muwalat tidaklah wajib, akan tetapi disunatkan sahaja.


7. Berkumur dan Istinsyaq

Berkumur dan Istinsyaq adalah wajib dilakukan semasa mandi wajib mengikut pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Dalil mereka ialah sabda Nabi s.a.w. kepada Ummu Salamah r.a. tadi; 
“….kemudian kamu siramkan air ke badan kamu..”, di mana menurut mereka; mulut dan hidung termasuk dalam pengertian badan yang mesti dikenai air semasa mandi. (Lihat; al-Mughni, Ibnu Qudamah)

Menurut mazhab Imam Syafi’ie dan Imam Malik; kedua-duanya hanya sunat sunat sahaja. Bagi Imam Syafi’ie; kedua-duanya adalah sunat muakkad di mana jika ditinggalkan adalah makruh. Imam Daud pula berpandangan; yang wajib hanya Istinsyaq sahaja. Adapun berkumur, tidak diwajibkan. Pandangan Imam Daud disokong oleh Imam Ibnu al-Munzir.


8. Membaca Bismillah

Menurut Imam Ahmad; membaca Bismillah ketika bersuci dari hadas (sama ada mengambil wudhuk atau mandi wajib) adalah wajib. Masa membaca Bismillah ialah selepas niat dan sebelum mula melakukan perbuatan-perbuatan untuk bersuci. (Lihat; al-Mughni, Ibnu Qudamah, jil. 1, hlm. 96). Namun tuntutan membaca Bismillah semasa mandi ini tidaklah sekuat tuntutan semasa mengambil wudhuk. Menurut pandangan majoriti ulamak; membaca Bismillah ini hanya sunat sahaja, tidak wajib sama ada semasa mengambil wudhuk atau mandi wajib.SOALAN 4:

Apakah perbuatan-perbuatan lain yang dilakukan oleh Nabi ketika mandi wajib?

Jawapan:

Selain dari perbuatan-perbuatan di atas, perbuatan-perbuatan lain yang disyariatkan semasa mandi ialah;


Membasuh tangan terlebih dahulu.
Menggunakan tangan kiri ketika membasuh kemaluan dan ketika menghilangkan najis di badan jika ada.
Melakukan segala yang disunatkan semasa mengambil wudhuk.
Mula mandi dari atas ke bawah; yakni dari kepala turun ke kaki.
Memulakan mandi dari sebelah kanan; iaitu menjirus badan sebelah kanan, kemudian baru kiri. Tidak wajib tertib dalam memandikan angota badan. Namun disunatkan bermula dari kepala, kemudian bahagian atas badan dengan mendahulukan sebelah kanan.


SOALAN 5:

Bagaimana caranya melakukan mandi wajib yang sempurna?

Jawapan:

Untuk melakukan mandi wajib dengan sempurna, ikutilah langkah-langkah berikut;

Langkah pertama

Baca Bismillah sambil menghadirkan niat di dalam hati (iaitu niat melakukan mandi wajib atau niat menghilangkan hadas). Kemudian basuh kedua tangan sebanyak tiga kali.

Langkah ke dua

Dengan menggunakan tangan kiri, basuh kemaluan (depan dan belakang) dan bersihkan najis atau kekotoran di badan jika ada.

Langkah ke tiga

Ambil wudhuk dengan sempurna sebagaimana wudhuk untuk mengerjakan solat. Jika ingin menangguhkan basuhan kaki ke hujung mandi diharuskan. Namun yang afdhal ialah menyempurnakannya.

Langkah keempat

Kemudian lakukan mandian dengan bermula di bahagian kepala terlebih dahulu. Mula-mula, ambilkan air dan selati celah-celah rambut dengan jari-jari hingga rata air di kulit kepala dan akar-akar rambut. Setelah itu jiruskan air ke atas kepala dan ulanginya sebanyak tiga kali cebukan.

Langkah kelima

Berikutnya, lakukan pula mandian di bahagian badan dengan menjirus air ke sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian diikuti ke sebelah kiri. Semasa mandi, tangan hendaklah menggosok-gosok badan terutamanya bahagian-bahagian yang berlipat yang dikhuatiri tidak sampai air jika tidak digosok.

Langkah ke enam

Akhiri mandian dengan membasuh kedua kaki dan menggosok dicelah-celah jarinya. Menurut mazhab Imam Syafi’ie; Apabila selesai mandian, disunatkan membaca doa sebagaimana doa yang sunat dibaca selepas mengambil wudhuk .


SOALAN 6:

Adakah perlu mengambil wudhuk sekali lagi selepas mandi?

Jawapan:

Mengambil wudhuk semasa mandi wajib hanya disunatkan sekali sahaja iaitu di awal mandi. Telah ijmak ulamak bahawa tidak disyari’atkan dua kali wudhuk dalam satu mandi. Ini berdalilkan hadis dari Aisyah r.a. yang menceritakan; 
“Rasulullah s.a.w. tidak mengambil wudhuk selepas mandi junub”. (Riwayat Imam at-Tirmizi, an-Nasai dan Ibnu Majah dari ‘Aisyah r.a.. Berkata at-Tirmizi; hadis ini hasan soheh). 

Kecualilah jika seseorang telah melakukan perkara yang membatalkan wudhuk selepas selesai mandinya. Maka ketika itu, wajiblah ia memgambil wudhuk.


SOALAN 7:

Adakah dengan mandi wajib boleh menggantikan wuduk?

Jawapan:

Ibnu Abdil Barr berkata:

“Orang yang mandi junub, apabila tidak berwudhu’, namun jika dia telah membasahi seluruh tubuhnya, maka ia telah melaksanakan wudhu’, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala, “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat … … Jika kamu berjunub, maka mandilah.” (Surah al-Ma’idah, 5: 6) (Allah hanya memerintahkan supaya mandi. Tidak pula berwudhu’). Ini adalah ijma’, tidak ada perbezaan di antara ulama. Namun mereka juga sepakat akan sunnah berwudhu’ sebelum mandi, kerana berdasarkan (mencontohi) perbuatan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam. Selain itu, berwudhu’ lebih mempermudahkan mandi dan menjadikan mandi lebih tersa nikmatnya.

Allah Subhanahu wa Ta’ala menjadikan mandi sebagai mengakhiri larangan solat.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu solat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, melainkan sekadar berlalu saja, hingga kamu mandi.” (Surah an-Nisaa’, 4: 43)

Apabila seseorang telah mandi, maka ia tidak dilarang untuk melakukan solat. Selain itu, mandi dan wudhu’ adalah dua ibadah yang sejenis, maka yang kecil masuk ke dalam yang besar. Sebagaimana Umrah masuk ke dalam Haji.

Dipetik dari: Ibnu Qudamah, al-Mughni, jil. 1, m/s. 366-367.


SOALAN 8:

Apakah hukum orang yang melewatkan mandi wajib?

Jawapan:
Mandi wajib boleh ditunda dari malam sehingga siang. Dengan itu, pasangan yang berjimak boleh melewatkan untuk mandi wajib sehingga pagi dan mengerjakan mandi wajib sejurus sebelum mengerjakan solat subuh, tetapi pasangan itu disunatkan berwuduk sebelum tidur jika ingin melewatkan mandi wajib mereka hingga ke pagi.

Orang yang melewatkan mandi wajibnya juga tidak membatalkan puasa dan boleh terus berpuasa, dan puasanya tetap sah selagi mana dia tidak membatalkan puasanya.

Seseorang itu boleh melewatkan mandi wajib sebelum solat. Setelah masuk waktu solat, ia wajib mandi sebelum boleh menunaikan solat.SOALAN 9:

Bagaimana pula cara mandi wajib bagi seseorang yang patah tangan dan tangannya disimen?

Jawapan:

Menurut Syeikh al-Islam Ibn Taimiyah rh. (Majmu' Fatawa, 21/396) jika terdapat sebab untuk melakukan tayammum, seperti ketiadaan air, atau tidak dapat menggunakannya akibat sakit, maka tayammum akan menggantikan wuduk dan mandi wajib. Maka seseorang yang junub hendaklah bertayammum lalu bersolat, kemudian apabila ada air (diperbolehkan menggunakan air untuk yang mudarat), maka hendaklah mandi menghilangkan janabahnya tersebut.

Dariapada Imraan ibn Hussain ra. 
"Bahawa Rasulullah saw melihat seorang lelaki yang menjauhkan diri dan tidak bersolat dengan kaumnya, maka baginda berkata : Ya si Fulan, apa yang menghalang kamu dari tidak bersolat dengan kaummu? Dia menjawab : Ya Rasulullah, saya dalam keadaan junub, dan tiada air. Baginda berkata : Kamu hendaklah menggunakan tanah yang bersih, kerana ia mencukupi untukmu..... di dalam riwayat lain Nabi saw menjumpai air dan memberinya kepada orang yang telah menjadi junub tersebut, dan berkata : pergilah siram ini keatas dirimu." [Hadith riwayat al-Bukhari no.344 dan no.348].


SOALAN 10:

Ustaz di sekolah ajar, 3 kali jirusan di kepala, 3 kali dia bahagian badan kanan dan 3 kali di bahagian kiri. Sekiranya saya menggunakan shower bagaimanakah caranya untuk berbuat begitu?

Jawapan:

Dah pakai shower, berdiri saja lah di bawah shower itu sehingga benar-benar yakin bahawa air mengalir ke setiap lapisan kulit di setiap anggota badan. sambil jari menyelati bahagian rambut yang tebal bagi perempuan berambut panjang.Sanggul tu uraikan, jangan biar bergumpal sahaja.

Yang 3 jirusan itu hanya untuk memastikan air diratakan dengan baik. Itu pun khusus untuk yang guna cetong atau gayung sahaja.

Kalau duduk di kampung lagi senang, mandi sungai, terjun saja. Kalau nak 3 kali adakah kena naik atas darat kemudian terjun ke sungai tu 3 kali juga?


Wallahua'alam. Hanya ingin berkongsi. Jika anda mempunyai persoalan berkaitan mandi hadas/wajib ini, sila tinggalkan komen anda di bawah. InsyaAllah saya akan berusaha mencari jawapannya untuk dikongsi bersama.26 comments:

awie bubu said...

kalau kita menyentuh dan membasuh kemaluan tersebut untuk menyampaikan air tersebut ketika kita mandi wajib,kira sah ke mandi wajib tu.??

Administrator said...

@awie bubu

Sah, sebab sememangnya perlu untuk diratakan air ke seluruh badan termasuk di kemaluan dan kawasan sekitarnya. Cuma jika kita telah mengambil wuduk untuk niat mendapatkan pahala sunat berwuduk itu, dan kemudian menyentuh kemaluan, hanya wuduk yg akan terbatal, mandi tetap sah.

Wallahu'alam..

awie bubu said...

ok.terima kasih admin. :)

Administrator said...

@awie bubu

ya, sama-sama.. =)

Anonymous said...

Apakah contoh contoh bahan yang boleh menghalang air untuk sampai ke kulit ?

Administrator said...

@Anonymous

Antara bahan yang boleh menghalang air dari sampai ke kulit:
1) minyak
2) cat
3) liquid paper
4) solatape yang terlekat pada badan
5) alat mekap yang kalis air

Ini antara contoh yang selalu berkait dengan diri kita. Ada lagi bahan lain yang termasuk yang mungkin tak saya sebutkan di sini.

Anonymous said...

Assalamualaikum . boleh ke mandi wajib menggunakan shower dan bagaimana caranya jika boleh?

Administrator said...

@Anonymous

waalaikumsalam...

boleh mandi wajib menggunakan shower. Yg penting, rukun-rukun mandi wajib dpt disempurnakan iaitu:

1) berniat mandi wajib
2) meratakan air ke seluruh badan

Pertama, ia berniat di dalam hati ketika mandi itu bahawa mandi yang dilakukannya itu adalah bertujuan untuk menghilangkan hadas (bukan mandi biasa). Kedua, ia meratakan air ke seluruh badannya termasuk celah-celah rambut dan kawasan-kawasan yang berlipat di badan.

Cara bagaimana ia mandi (sama ada dengan menyelam atau menjirus atau berdiri di bawah shower atau air terjun) tidaklah menjadi syarat asalkan air merata ke seluruh badan (dari hujung rambut hingga ke hujung kaki).

Begitu juga, tidak disyaratkan bilangan jirusan tertentu. Jika dengan sekali jirusan sudah dapat meratakan air ke seluruh badan, memadai dengannya. Jika tidak, perlulah diulangi jirusan hingga diyakini air telah sampai ke serata badan.

Namun, makruh mandi dengan terlalu banyak air hingga menimbulkan israf (pembaziran). Di dalam hadis, diceritakan bahawa; “Nabi –sallallahu ‘alaihi wasallam- mandi dengan hanya segantang air sahaja” (HR Imam al-Bukhari dan Muslim dari Anas. Lihat hadis ini dalam Bulughul-Maram, bab al-Wudhu’).

Wallahua'lam...

Anonymous said...

Salam. Sy nak tnya. Jika kita telah selesai mandi wajib selepas haid tapi kita terdetik bahawa kalau masih terdapat kekuningan selepas haid kita akan mandi wajib semula, tapi tdk terdpt sebrg kekuningan pun. Adkah mndi wjib kita tadi sah? Atau kita harus mandi wajib semula?

Anonymous said...

Salam ..nak tanya 1 soalan...semasa mandi wajib, keluar keputihan difaraj dan saya hanya ratakan air je di faraj...dan selepas saya selesai mandi wajib, saya lihat di faraj masih lagi ada keputihan di pintu faraj...
Adakah sah mandi wajib saya..
Adakah keputihan yg keluar semasa mandi wajib boleh menyebabkan mandi tidak sah..
Terima kasih

Anonymous said...

Salam, terdapat beberapa pendapat berbeza berhubung sah mandi wajib bg yg mewarnakan rambut selain dr inai.

Ada pendapat menyatakan perlu meratakan air ke seluruh rambut. Manakala pendapat ke-2 menyatakan air hanya perlu sampai ke kulit kepala dan wanita yg bersanggul tidak perlu membuka sanggul untuk mandi wajib.

Mohon pencerahan. TK.

Anonymous said...

Assalamualaikum
apakah hukum mandi wajib berbogel. Mohon pencerahan.
Terima kasih

lisa malisa said...

Adakah kesan warna kuning daripada tanah termasuk dalam perkara yang boleh menghalang air dari sampai ke kulit??

lisa malisa said...

Adakah kesan warna kuning daripada tanah termasuk dalam perkara yang boleh menghalang air dari sampai ke kulit??

lisa malisa said...

Adakah kesan warna kuning daripada tanah termasuk dalam perkara yang boleh menghalang air dari sampai ke kulit??

muhammad fiqrie said...

jikalau air mani yang keras,adakah ianya penghalang air sampai ke kulit

Mohd Azfar Saad said...

Saya ada 2 soalan.
1. Sah tak jika mandi wajib dalam keadaan bogel?
2. Sah tak mandi wajib itu jika tidak membaca doa selepas mandi wajib?

Unknown said...

Bagaimanakah jikalau kita basuh kaki dahulu baru tangan... dan kita lupa nenyelati kuku... selepas mandi baru perasan...

Muhammad Adib said...

Apakah hukum kalu tidak memasukkan air ke dalam hiding Dan mulut

Syahmi Aiman said...

Assalamualaikum...di pertengahan mandi wajib baru mengambil wuduk ia dikira sah atau tidak?

syafiah othman said...

Assalamualaikum ustaz, klau kita terbangun lewat pada siang hari smasa bulan puasa sehingga hampir masuk pukul 12 tghri, tetapi malamnya telah bersetubuh atau habis haid..adakah masih sah lg puasa sy dan boleh trus mandi wajib serta ganti solat subuh sahaja??

Ariffin Samad said...

salam,kalau masa mandi wajib,saya niat aku mandi wajib kerana allah.kemudian ada dtg satu bisikn menyatakan aku mandi junub.sedangkan hanya satu niat sje yg sye pakai..adakah sah mandi saya itu?? saya teruskan mandi dengan melawan bisikn itu dengan menyatakan niatku cuma aq mandi wajib.adakah sah mandinya??

Muhd. Kushairi said...

Bagaimana pula jika cat hitam terkena pada rambut hitam? Apakah dimaafkan jika mandi wajib

Anonymous said...

Salam Ustaz, apakah sah mandi setelah selesai mandi dan meratakan air ke seluruh badan. Saya mendapati ada kesan kering air yang dikhuatiri air mani melekat pada bulu kaki namun tidak pada kulit. Adakah sah mandi saya dan solat saya sebelum itu atau saya perlu mandi semula dan qada solat?

Unknown said...

Bagaimana mandi wajib dalam keadaan badan bersimen akibat kemalangan dan kawasan tersebut tidak boleh kena air

Unknown said...

Bagaimana cara mandi wajib dalam keadaan badan bersimen dan kawasan tersebut tidak boleh kena air

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Copyright© All Rights Reserved Pensil-tekan.blogspot.com