25 January 2013

Simbol Untuk Facebook Dan Blog

Untuk entri kali ini, saya ingin berkongsi dengan semua, simbol-simbol menarik untuk digunakan pada status-status di Facebook atau di blog. Simbol-simbol ini saya kumpulkan dari pelbagai sumber di blog-blog rakan yang lain. Minta halal lah yaa... =)

Cara menggunakan simbol ini cukup mudah, iaitu dengan copy-paste simbol yang anda sukai ke dalam status, komentar atau ruangan chatting Facebook. Beberapa simbol juga dapat digunakan untuk nama Facebook.°ϟ۞
ΔΩ
©®¿¡½¼
Σʊ

Simbol Smileys
ت Ü ϡ

Simbol Hati
۵

Simbol Catur

Simbol Bintang dan Salju
╰☆╮


Simbol Cuaca
°ϟ

Simbol Bunga

Simbol Segitiga

Simbol Dalam Lingkaran

Simbol Kotak

Simbol Zodiak

Simbol Muzik
°ø

Simbol Politik

Simbol Simbol Kartun

Simbol Telefon

Simbol Gunting

Simbol Tulis

Simbol Panah
       

Diambil dari blog http://www.mainbom.com
__________@@@@@@
_________@________@________@@@@@@
________@___________@_____@_________@
________@_____________@@@__________@
_________@___________________________@
__________@_______@@@@@___________@
___@@@@@@____@@@@@@@_________@
__@_____________@@@@@@@_________@
_@_____________@@@@@@@@_______@
_@_____________@@@@@@@@_____@
_@_____________@@@@@@@______@
___@____________@@@@@_________@
_____@@@@@_______________________@
_________@@_________________________@
_________@___________@@___________@
__________@________@@__@@@@@@@
___________@_____@@
____________@@@@_@
____________________@
____________________@
____________________@
_____________________@
______________________@
______________________@____@@@
______________@@@@__@__@_____@
_____________@_______@@@___@@
________________@@@____@__@@
_______________________@
______________________@
_____________________@
____________________@


´´´´´´´´´´¶¶*..**..*
´´´´´´´´´¶¶¶ .*.*.*.
¶¶¶´´´´´¶¶´¶*..**.*.
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶*.*.**..**.
´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.*.*.*.
´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶*.*.**.
´´´´¶¶´´´´´¶¶¶.**.**.*.
´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶*.*.*.**.
´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶´´´´´´´´¶*.**.*.*.*
´¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶*..**.*.
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶*.*.**.*
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶*.*.**.*.*
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶*.*.*.*.*
´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶ *.**.*.*
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶*..**.**.*
´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶*.**.*.* /
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.**…
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶*….
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶*.**.*
´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶*.*.*.**.
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶´´´´¶¶*.*.*.**.
´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶*.*.*.*
´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´¶¶¶ .**.*.
´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶ *.**.*
´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶ *.**.
´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶*.*.*.
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶*.*.**.
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶*.*.**.*


___________________________00_____0___00000000
__________________________00_______000_______00
__________________________0_________0_________0
_________________________0_____000_0000_______00
_______0000000_______00000____0___0_____000000000
______0_______0000000____0____0__0_______000_____0
_____0___________________0_____000________0_0____0
_____0___________________00_____00_______0__0____0
____00_____________________00000__0000000000____0
____00_________________________________0_______000
_____0__________________________________0000000___0
_____00____________________________________________0
_____00____________________________________________00
_____0______________________________________________0
____00______________________________________________0000
____0_______________________________________________0
____0_____________________________________00_________0
____00___________________________________0000_______000
____00__________00________________________00________0
_____0_________0000_________________________________0
_____0000_______00____________000_________________00000
___0000______________________0___0_________________0
_______0______________________000_________________0
_______000______________________________________00000
_____00_00____________________________________000____00
__________000_____________________________0000_________0
_________00_0000____________________000000_____________0
_______00_______00000000000000000000__0__0_____________0
______________00_____0_____0__________0___0___________00
_____________0________0_____0________00____0_________00
___________0__________0______00000000_______0______00
__________0___________0_____________________00___000
_________0____________0______________________0000


_________00000000000___________000000000000________
______00000000_____00000___000000_____0000000______
____0000000_____________000______________00000_____
___0000000_______________0_________________0000____
__000000____________________________________0000___
__00000_____________________________________ 0000__
_00000______________________________________00000__
_00000_____________________________________000000__
__000000_________________________________0000000___
___0000000______________________________0000000____
_____000000____________________________000000______
_______000000________________________000000________
__________00000_____________________0000___________
_____________0000_________________0000_____________
_______________0000_____________000________________
_________________000_________000___________________
_________________ __000_____00_____________________
______________________00__00_______________________


……..@*@*
….@*……..@* …………………………@*
..@*……………@* ………………@*……..@*
.@*……………….@*……….@*……………..@*
@*…………………..@*…@*………………….@*
@*………………………*……………………..@*
.@*…………………………………………….@*
..@*………………………………………..@*
….@*…………………………………..@*
……..@*…………………………..@*
………..@*……………………@*
…………….@*…………..@*
……………….@*……@*
………………….*..@*
……………………@
……………………*
……………………@
……………………*


……..*………*
…..*……………*
…*………………..*
..*………………….*
.*……………………*………*….*
*…………………….*…*…………..*
.*…………………….*……………….*
..*…………………….*…………….*
…*…………………………………*
…..*…………………………….*
……..*………………………*
………..*………………….*
……………*……………*
………………*……….*
…………………*…..*
………………….*..*
……………………*
……………………*
…………………..*
……………………*
……………………..*
………………………..*
…………………………..*
……………………………*
………………………….*
……………………….*
………………………*
…………………….*


´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶


……….(…(`…-“’´´-…´)…)……….
…………..)……–…….–….(………..
…………./……(o…_…o)….\\……….
………….\\………(..0..)……./……….
……….__.`.-._…’=’.._.-.´.__…….
……./…….’#.’#.,.–.,.#’.#.’….\\…..
…….\\__))……….’#’……… ((__/…..


__xxxxxxxxxxx______xxxxxxxxxx
_xxxxxxxxxxxxxx___xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
__xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
_______xxxxxxxxxxxxxxxxx
________xxxxxxxxxxxx
__________xxxxxxxxx
____________xxxxx
_____________xxx
_____________xx
_____________*


___________________________________$$$$$$$$$
___________________________________$$$___$
___________________________$$$____$$$$
_________________________$$$$$$$__$$$$$$$$$$$
_______________________$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$
_______________________$$$___$______$$$$$$$$$$
________________$$$$__$$$$_________________$$$
_____________$__$$$$__$$$$$$$$$$$_____$____$$$
__________$$$___$$$$___$$$$$$$$$$$__$$$$__$$$$
_________$$$$___$$$$$___$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$
____$____$$$_____$$$$__________$$$___$$$$$$$
__$$$$__$$$$_____$$$$_____$____$$$_____$
__$$$$__$$$_______$$$$__$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$______$$$$__$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$_____$$$$___$$$$$$
___$$$$$$$$$$$_____$$$
____$$$$$$$$$$$____$$$$
____$$$$$__$$$$$___$$$
____$$$$$___$$$$$$
____$$$$$____$$$
_____$$$$
_____$$$$
_____$$$$


________´$$$$`_____________________________,,,_
_______´$$$$$$$`_________________________´$$$`
________`$$$$$$$`______,,________,,_______´$$$$´
_________`$$$$$$$`____´$$`_____´$$`____´$$$$$´
__________`$$$$$$$`_´$$$$$`_´$$$$$`__´$$$$$$$´
___________`$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_´$$$$$$$´_
____________`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$`´$$$$$$´_
___,,,,,,______`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$´_
_´$$$$$`____`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$´_
´$$$$$$$$$`´$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$´_
´$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$´_
___`$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$_$$$$$$´_
______`$$$$$$$$$$$$$_$$$$$__$$_$$$$$$_$$´_
_______`$$$$$$$$$$$$,___,$$$$,_____,$$$$$´_
_________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
__________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
____________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
_______________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_


_______________+88
_______________+880
_______________++880
_______________++880
________________+880
________________+8880
________________++880
________________++888_____+++88
________________++8888__+++8880++88
________________+++8888+++8880++8888
_________________++888++8888+++888888++8888
_________________++88++8888++8888888++888888
_________________++++++888888888888888888_+88
__________________++++++88888888888888888_++8
__________________++++++++000888888888888+88
___________________+++++++000088888888888_88
____________________+++++++00088888888888
_____________________+++++++088888888888
_____________________+++++++088888888888
______________________+++++++8888888888
______________________+++++++0088888888
______________________++++++0088888888
______________________++++++00888888l


__$$$$$$$$$_____________________,,$$$$$$$
___$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$__ ._____.___$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$,_’.____.’_,,$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$,, ‘._,’_$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:,$$$ $$$$$$$$$$$
______***$$$$$$$$$$$@@$$$$$$$$$$$****
__________,,,__*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,,
_____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,,
____*$$$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$$$$
___,,*$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$..
_$*___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*___*$,
*____,,*$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$*,,___’*
______,,$*$,$$**’___________’***$$***,,bunga: ❀ ✿ ❁ ✾

Simbol Muzik:

♪ ♫ ♩ ♬ ♭ ♮ ♯

Poker black: ♥ ♦ ♣ ♠
Poker White: ♡ ♢ ♤ ♧
Bulan:☾ ☽
Matahari: ☼ ☀
Awan mendung dan payung: ☁ ☂
Bintang dan salji:
╰☆╮✡  ★ ☆ ⋆ ✩ ✮ ✯ ✰ ❇ ❈ ❅ ❄ ❆

macam-macam:
Simbol Gunting:   ✂ ✄
Telefon :  ☎ ☏ ✆
Jam dan masa :⌛ ⌚
Kapal terbang:  ✈
Dinner: ♨
Tengkorak: ☠
Risk radioactive and biological: ☢ ☣
Check symbol for facebook ✓
pointing Tangan :
☚ ☛ ☜ ☝ ☞ ☟

Simbol Nombor:
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳
 
Simbol ABC:
ⒶⒷⒸⒹⒺⒻ ⒼⒽⒾⒿⓀⓁ ⓂⓃⓄⓅⓆⓇ ⓈⓉⓊⓋⓌⓍ ⓎⓏ
ⓐⓑⓒⓓⓔⓕ ⓖⓗⓘⓙⓚⓛ ⓜⓝⓞⓟⓠⓡ ⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ:!!
anda boleh buat ayat sendiri, contoh:
Facebook symbols = Ⓕⓐⓒⓔⓑⓞⓞⓚ Ⓢⓨⓜⓑⓞⓛⓢ
 
Tulisan cina:
頹 – 衙 – 浳 – 浤 – 搰 – ㍭ – 煤 – 洳 – 橱 – 橱 – 煪 – ㍱ – 煱 – 둻 – 睤 – ㌹ – 楤 – ぱ – – 椹 – ぱ – ㍵ – 畱 – 煵 – 田 – つ – 煵 – 엌 – 嫠 – 쯦 – 案 – 迎 – 是 – 從 – 事 – 網 – 頁 – 設 – 計 – 簡 – 大
Sesetengah simbol mungkin tak keluar ( keluar kotak2 atau ?ntah )

Simbol Facebook yang cool
: Group faces 1: ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩(͡๏̯͡๏)۶ ٩(-̮̮̃•̃)۶ ٩(×̯×)۶
Group faces 2: ⊙▂⊙ .. ⊙0⊙ .. ⊙︿⊙ .. ⊙ω⊙ .. ⊙﹏⊙ .. ⊙△⊙
Group faces 3: ●▂● .. ●︿● .. ●ω● .. ●﹏● .. ●▽● .. ●△●
Face 1: ಠ_ಠ
Face 2: ಥ_ಥ
Face 3: ¯\(°_o)/¯
Face 4: ب_ب
Face 5: ◕ ‿ ◕
Face 6: m(><)m
Face 7: o(╥﹏╥)o
Face 8: //(ㄒoㄒ)//
Face 9: {{{(>_<)}}}

Simbol Princess Leia StarWars:
@-_-@ .. @-.-@ .. @>.<@

simbol Butterfly:
Butterfly 01: εїз
Butterfly facebook symbol: Ƹ̴Ӂ̴Ʒ

Simbol Ikan:
Fish to right: ><((((º>
Fish to left: <º))))><

Music Box: lıllı ((((|̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|)))) ıllı

Ipod:
╔═══╗ ♪
║███║ ♫
║ (●) ♫
╚═══╝♪♪

Simbol orang pegang papan iklan:

…………(0 0)
.—oOO– (_)—–.
╔═════════════════╗
║ Type your message here!..║
╚═════════════════╝
‘———————-oOO
……..|__|__|
………. || ||
……. ooO Ooo

cipta tandatangan anda : *´¨)
¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨)
(¸.•´ (¸.•` ¤ Type your name here

Simbol Senjata:
Shotgun 01: ︻┳═一
Shotgun 02: ︻╦̵̵͇̿̿̿̿╤──
Pistol dan peluru
…..____________________ , ,__
……/ `—___________—-_____] – - – - – - – - ░ ▒▓▓█D
…../_==o;;;;;;;;_______.:/
…..), —.(_(__) /
….// (..) ), —-”
…//___//
..//___//
.//___//

Pistol
….._\____________________,,__
…./ `–│││││││││———————-_]
…/_==o ____________________
…..),—.(_(__) /
….// (\) ),——
…//___//
../`—-’ / …
./____ / … .

• simbol senaman erobic kot... <(‘o’<) ^( ‘-’ )^ (>‘o’)> v( ‘.’ )v <(‘ .’ )> <(‘.’<) ^( ‘.’ )^ (>‘.’)> v( ‘.’ )v <(‘ .’ )>

• Rokok Sebatang:
Regular cigaritte: (̅_̅_̅(̅(̅_̅_̅_̅_̅_̅̅()ڪ
Lucky strike cigaritte: (̅_̅_̅(̲̲̲̲̲̅̅̅̅̅̅(̅_̅_̲̲̲̅̅̅l̲̅u̲̅c̲̅k̲̅y̲̲̅̅̅_̅_ ̅_̅() ڪے
Marlboro cigaritte (̅_̅_̅(̲̲̲̲̲̅̅̅̅̅̅(̅_̅_̲̅м̲̅a̲̅я̲̅l̲̅b̲̅o̲̅r̲̅o̲̅̅ _̅_̅_̅() ڪے

• simbol kiut ada munga2
✿◕ ‿ ◕✿ _ ❀◕ ‿ ◕❀ _❁◕ ‿ ◕❁ _✾◕ ‿ ◕✾

Simbol kiut miut (●*∩_∩*●) (*^ -^*) (-’_'-) (¬_¬) (◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (✖╭╮✖) (≧◡≦) (✿◠‿◠) (◑‿◐) (◕‿-) ✖‿✖
ಠ_ಠ(╥_╥) (╯_╰) (╯3╰) (╯▽╰) 凸(¬‿¬)凸 ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐ (∪ ◡ ∪) (≧ω≦) o(≧o≦)o (⋋▂⋌)(॓_॔)
(~ ̄▽ ̄)~ (︶︿︶) (︶ω︶) (◑﹏◐) (∩▂∩) (¬▂¬) (。❤‿❤。) (✿ ♥‿♥) (。♥‿♥。) (~o❤‿❤)~o


• simbol sakit
Injection: ┣▇▇▇═─
Electrocardiogram: √v^√v^√♥
Band Aid: ( ̲̅:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅ ̲̅]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅ )

• Arnab dan kucing kiut
( ) ( )
(* .*)
(”__”) 
 
::: (\_(\
*: (=’ :’) :*
•.. (,(”)(”)¤°.¸¸.•´¯`»

(V)
(. .)
c(”)(”)

(\_/)
(°.°)
c(”)(”)

(\_/)
(°.°)
o( )o
O_O

(\__/)
(>’.’<)
(“)_(“)

(> ” ” <)
( =’o'= )
-(,,)-(,,)-

(> ” ” <) (> ” ” <)
( =’o'= ) ( =’o'= )
-(,,)-(,,)- (,,)-(,,)-…

(> ” ” <) (> ” ” <) (> ” ” <)
( =’o'= ) ( =’o'= ) ( =’o'= )
-(,,)-(,,)- -(,,)-(,,)–(,,)-(,,)-….

•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•
::: (\_(\ …*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*
*: (=’ :’) :::::::: Facebook Symbols :::::::::::
•.. (,(”)(”)¤…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*
¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸

Simbol untuk letak kat status

Anda boleh gabungkan sendiri dan desing ikut sukahati!

๑ + ۩ + ۞ + ۩ + ๑ = ๑۩۞۩๑

๑۩۞۩๑ your status message!! ๑۩۞۩๑

๑ + ۩ + ๑ = ๑۩๑

๑۩๑ your status message!! ๑۩๑

► Macam-macam styles
▂ ▃ ▅ ▆ █ your status message █ ▆ ▅ ▃ ▂

★•.•´¯`•.•★your status message★•.•´¯`•.•★

..♩.¸¸♬´¯`♬.¸¸¤ your status message here o ¤¸¸.♬´¯`♬¸¸.♩..

¤♥¤Oº°‘¨☜♥☞¤your status message¤☜♥☞¨‘°ºO¤♥¤

♬ •♩ •.•´¯`•.•♭•♪ your status message e ♪ •♭•.•´¯`•.•♩ •♬

»——(¯` your status message here ´¯)——»

¸.•’★¸.•’★*•~-.¸-(★your status message★)-,.-~*¸.•’★¸.•’★

•(♥).•*´¨`*•♥•(★) your status message here (★)•♥•*´¨`*•.(♥)•

O.o°<*)>>>=your status message=<<<(*>°o.O

<<..•.¸¸•´¯`•.¸¸¤ your status message here ¤¸¸.•´¯`•¸¸.•..>>

신◈기◈今天 ◈(★)your status message (★)◈동방◈기◈天

-漫~*’¨¯¨’*•舞~ your status message o ~舞*’¨¯¨’*•~漫-

•☆.•*´¨`*••♥ your status message ♥••*´¨`*•.☆•

•♥•♥•♥•♥ ☜your status message☞ ♥•♥•♥•♥•♥•

«-••.•´¯`•.•• 雪your status message雪••.•´¯`•.••-»

╰☆╮¤°.¸¸.•´¯`»® your status message ®«´¯`•.¸¸.°¤╰☆╮

♥ⓛⓞⓥⓔ♥☜ your status message ☞♥ⓛⓞⓥⓔ♥

●☆● ☆● ☆● ☆● your status message ●☆● ☆● ☆● ☆●

◢♂◣◥♀◤your status message◢♂◣◥♀◤

๑۞๑,¸¸,ø¤º°`°๑۩ your status message ۩๑ ,¸¸,ø¤º°`°๑۞๑

.•°¤*(¯`★´¯)*¤° your status message °¤*(¯`★´¯)*¤°

..•.¸¸•´¯`•.¸¸.ஐ your status message ஐ..•.¸¸•´¯`•.¸¸.

(¯`•.ゃ _ゃ.• your status message •.ゃ_ゃ.•´¯)

¸.•♥•.¸¸.•♥•your status message•♥•.¸¸.•♥•.¸

ஐ¤*¨¨*¤¨°o.O(your status message)O.o°¤*¨¨*¤εïз

-~*’¨¯¨’*•~㊅your status message㊅~*’¨¯¨’*•~-

☆,.-~*’¨¯¨’*•~-.¸-(★ your status message ★)-,.-~*’¨¯¨’*•~-.¸☆

☜♥☞ º°”˜`”°º☜(your status message )☞ º°”˜`”°☜♥☞

(¯`’•.¸(♥)¸.•’´¯)your status message(¯`’•.¸(♥)¸.•’´¯)

(¯`•._)♣ ♤ ♥♠(your status message here )♣ ♤ ♥♠(¯`•._)

((((¯♀’•.¸(★) your status message (★)¸.•’♂ ´¯))))

<º))))><.•´¯`•.(your status message )¸.•´¯`•.¸><((((º>

- -¤–^](your status message)[^--¤- -
 
~²ººº~(your status message)~²ººº~

._|.<(+_+)>.|_.(your status message)._|.<(+_+)>.|_.

• ••^v´¯`×)(your status message)(×´¯`v^•• •

,.-~*'¨¯¨'*•~-.¸-(_(your status message)_)-,.-~*'¨¯¨'*•~-.¸

- - --^[(your status message)]^– – -

••.•´¯`•.••(your status message) ••.•´¯`•.••

`•.¸¸.•´´¯`••._.•(your status message)•.¸¸.•´´¯`••._.•

(¯`•._)(your status message)(¯`•._)

¯¨’*•~-.¸¸,.-~*’( Type your status message )¯¨’*•~-.¸¸,.-~*’

(¯`•._.•[(your status message)]•._.•´¯)

¨°o.O(your status message)O.o°

×÷•.•´¯`•)»(your status message)«(•´¯`•.•÷×

Oº°‘¨(your status message)¨‘°ºO

׺°”˜`”°º×(your status message)׺°”˜`”°º×

.•´¯`•->(your status message)<-•´¯`•.

.. |..<(+_(your status message)_+>..|..

-•=»‡«=•-(your status message)-•=»‡«=•-

•°o.O(your status message)O.o°•

––––•(-•(your status message)•-)•––––

(¯`•¸•´¯)(your status message)(¯`•¸•´¯)

••¤(`×[¤(your status message)¤]×´)¤••

»-(¯`v´¯)-»(your status message)»-(¯`v´¯)-»

°l||l°(your status message)°l||l°

•°¤*(¯`°(☺)((your status message))(☺)°´¯)*¤°•

—¤÷(`[¤*(your status message)*¤]´)÷¤—

¸.´)(`•[(your status message)]•´)(` .¸

•÷±‡±(your status message)±‡±÷

+*¨^¨*+(your status message)+*¨^¨*+

—(••÷[(your status message)]÷••)—

•ï¡÷¡ï•(your status message)•ï¡÷¡ï•

•!¦[•(your status message)•]¦!•

°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸( Type your status message)°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸

,-*’^'~*-.,_,.-*~ your status message ~*-.,_,.-*~’^'*-,

.•¯(_.•¯(_.•¯(_your status message)¯`•._)¯`•._)¯`•.

©º°°º©©º°°º© Type your status message here ©º°°º©©º°°º©


Diambil dari blog http://infozi.com
No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Copyright© All Rights Reserved Pensil-tekan.blogspot.com