22 May 2012

Fakta Tentang Bulan Rejab

Rejab merupakan bulan ke-7 di dalam kalendar Takwim Hijrah. Dalam bulan Rejab pula, berlaku peristiwa penting iaitu Isra' Mikraj yang dalam peristiwa tersebut Rasulullah S.A.W telah menerima kefardhuan solat lima waktu terus dari Allah di Sidratul Muntaha. Sebelum itu, pada malam yang sama, baginda Rasulullah S.A.W telah diisra'kan dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestin menunggang Buraq.Kalau diperhatikan kepada masyarakat kita Malaysia dalam bulan Rejab , ramai dikalangan kita mempunyai kepercayaan terhadap fadhilat bulan Rejab serta mereka melakukan amal ibadat tertentu dalam bulan Rejab berdasarkan hadith-hadith yang lemah lagi munkar ( palsu) .

Kata Qadhi Al-Fudhail bin Ayadh rahimahullah - :"sesungguhnya sesuatu amalan itu sekiranya dilakukan dengan rasa ikhlas tetapi tidak betul dan tepat maka ia tidak akan diterima dan sekiranya amalan itu dilakukan dengan betul dan tepat tetapi tidak dengan niat ikhlas maka ia tidak diterima juga, sehinggalah amalan itu dilakukan dengan rasa ikhlas dan betul serta bertepatan barulah ia diterima oleh Allah. Katanya lagi : yang dikatakan ikhlas ialah semata-mata kerana Allah swt dan yg dimaksudkan dengan betul atau betetapan itu ialah mengikut sunnah Nabi".

{sila lihat kita Jami' Ulum dan Hikam Ibnu Rejab : ms 72 }

Syarat diterima sesuatu amalan itu oleh Allah ada dua syarat:-

1) Niat ikhlas kepada Allah . Dalilnya firman Allah maksudnya : "Pada hal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadaNya, lagi tetap teguh di atas tauhid dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat dan yang demikian itulah agama yang benar" ( surah Al-Baiyinah :5)
2)Mengikut Sunnah Nabi. Dalilnya sabda Nabi maksudnya: "Barangsiapa yang beramal dengan satu amalan yang bukan dari pertunjuk kami maka ia tertolak" atau hadith :"barangsiapa yang mengreka-reka satu amalan dalam agama dimana amalan itu bukan dari agama maka ia tertolak ( tidak diterima)" [ hadith dari Aisyah r.aha riwayat Al-Bukhari dan Muslim , Kitab Syarah Sunnah oleh Al-Baghawi : jz 1/ ms 211 ]Amalan bulan Rejab - Antara yang palsu dengan tulen


BULAN Rejab di antara bulan-bulan yang suci. Dinamakan Rejab bersempena dengan penghormatan terhadapnya pada zaman jahiliah, iaitu tidak melakukan sebarang peperangan di dalam bulan ini.

Telah menjadi amalan kebanyakan umat Islam untuk menghidupkan bulan ini dengan pelbagai amalan. Persoalannya, adakah amalan-amalan tersebut dilakukan dengan ikhlas dan menepati sunah Rasulullah s.a.w. untuk melayakkan amalan tersebut diterima? Menyentuh persoalan ikhlas, kemungkinan semua orang memilikinya, tetapi adakah amalan tersebut bertepatan dengan syariat dan sunah Rasulullah s.a.w.? Justeru, menjadi kewajipan umat Islam untuk menyemak dan memastikan segala amalan yang dilakukannya itu bertepatan dengan syariat dan sama dengan cara yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w.

Di antara amalan-amalan yang dilakukan oleh umat Islam dalam bulan Rejab, yang tidak menepati sunah Rasulullah s.a.w. ialah:

1) Menghidupkan malam ke-27, dan dinamakan dengan malam Israk dan Mikraj. Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa peristiwa Israk dan Mikraj merupakan salah satu peristiwa besar dan penting di dalam sejarah Islam. Ia bukti kebesaran Allah s.w.t. dan kebenaran Nabi Muhamad s.a.w. serta risalah yang dibawa Baginda.

Tersebar luas di kalangan umat Islam bahawa peristiwa agung ini berlaku pada malam 27 Rejab. Maka sebahagian besar umat Islam menyambut dan menghidupkan malam ini dengan amalan-amalan khusus dan mengharapkan fadilat-fadilat tertentu.

Tetapi pendapat ini tidak tepat sebagaimana disebut oleh Syeikh Abdullah bin Abd al-Aziz bin Baz: ``Dan malam ini yang dikatakan berlaku padanya peristiwa Israk Mikraj, tiada satu hadis sahih pun yang menyebut tentang tarikh peristiwa ini secara khusus, dan semua pendapat yang menyebut tentang tarikh berlakunya peristiwa ini secara khusus adalah tidak thabit daripada Rasulullah s.a.w. di sisi ulama hadis, dan kepada Allah jualah diserahkan segala hikmah di sebalik rahsia ini kepada manusia, dan walau sekiranya terdapat hadis sahih yang menjelaskan tentang perkara ini, tetap juga tidak dibenarkan umat Islam menghidupkan malam ini dengan amalan-amalan yang khusus, serta tidak harus untuk menghidupkannya dengan sebarang perayaan kerana Rasulullah s.a.w. dan para sahabat r.a. tidak pernah merayakannya dan tidak melakukan sebarang amalan khusus.

``Sekiranya menghidupkan atau merayakan malam ke-27 ini amalan yang disyariatkan, semestinya Nabi s.a.w. akan menunjukkan panduannya sama ada dengan kata-kata atau perbuatannya, dan sekiranya amalan ini pernah dilakukan oleh Baginda s.a.w., semestinya akan diketahui dan masyhur serta akan disampaikan oleh para sahabat kepada kita.''

2) Berpuasa penuh pada bulan

Rejab atau sebahagiannya dengan menganggap ia mempunyai fadilat yang khas. Sesetengah umat Islam akan berpuasa pada bulan ini sepenuhnya atau sebahagiannya, dan mereka menganggap puasa ini mempunyai kelebihan dan fadilat yang khusus. Tetapi malangnya, ganjaran atau kelebihan yang khusus bagi mereka yang melakukan amalan ini tidak bersumberkan al-Quran atau hadis-hadis yang sahih. Bahkan ia diambil daripada hadis-hadis yang maudhuk (palsu), dan yang lebih malang lagi hadis-hadis ini disebarkan oleh golongan-golongan agama atau ustaz-ustaz kepada masyarakat Islam, sama ada di dalam kuliah-kuliah mereka atau melalui penulisan. Di antara hadis-hadis maudhuk yang tersebar luas mengenai fadilat puasa pada bulan Rejab ini ialah:

i. Ibnu al-Jauzi menyebutkan riwayat Muhamad bin Abdul-Baqi daripada Abu Bakr Muhamad bin al-Hassan al-Naqqasy, daripada Abu Said r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: Rejab adalah bulan Allah, Syaaban bulanku dan Ramadan bulan umatku, maka sesiapa yang berpuasa pada bulan Rejab dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah, maka ia wajib mendapat keredhaan Allah Yang Maha Agung dan ditempatkannya di Syurga Firdaus yang tertinggi.

Sesiapa yang berpuasa dua hari dalam bulan Rejab, maka baginya pahala dua kali ganda, timbangan tiap-tiap ganda bagaikan bukit-bukit di dunia. Sesiapa yang berpuasa tiga hari pada bulan Rejab, maka Allah menjadikan antaranya dan neraka sebuah parit yang panjangnya setahun perjalanan. Sesiapayang berpuasa empat hari dalam bulan Rejab maka ia akan diselamatkan daripada bala, gila, kusta, sopak, fitnah al-Masih ad-Dajjal dan daripada azab kubur.'' Ibnu al-Jauzi menghukum hadis ini sebagai maudhuk.

ii. Ibnu Shahin meriwayatkan daripada Ali daripada Harun bin `Antarah bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: Sesungguhnya bulan Rejab adalah bulan yang agung, maka sesiapa yang berpuasa sehari dalam bulan Rejab, nescaya Allah menuliskan baginya puasa seribu tahun. Sesiapa yang berpuasa dua hari dalam bulan Rejab, maka Allah menuliskan baginya puasa dua ribu tahun. Sesiapa yang berpuasa tiga hari dalam bulan Rejab, maka Allah menulis baginya puasa tiga ribu tahun. Menurut Ibnu `Iraq: ``Hadis ini adalah maudhuk tanpa syak lagi. Harun bin `Antarah pula di sisi Ibnu Hibban adalah seorang pereka hadis.

3. Diriwayatkan daripada Ali bin Abu Talib r.a bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: Aku dibangkitkan sebagai Nabi pada 27 Rejab, maka sesiapa yang berpuasa pada hari itu dan ia berdoa sewaktu berbuka puasa, maka puasa itu menjadi kifarat baginya selama sepuluh tahun. Hadis ini disebut oleh al-Hafidz Ibnu Hajar daripada Kitab Fawaid susunan Abu al-Hassan bin Shakhr dengan sanad yang batil.Bercanggah

Demikianlah di antara contoh sebahagian kecil hadis-hadis palsu yang tersebar di kalangan masyarakat Islam mengenai fadilat puasa pada bulan Rejab ini. Masih terdapat banyak lagi hadis palsu lain mengenai fadilat puasa pada bulan ini yang sesetengah daripada fadilat tersebut tidak dapat diterima oleh akal yang sejahtera, apatah lagi ia bercanggah dengan kaedah dan prinsip asas agama.

Al-Hafiz Ibn Hajar dalam menyentuh perkara ini berkata: ``Tidak terdapat hadis-hadis yang boleh dijadikan hujah yang menyebut tentang fadilat khusus bulan Rejab, atau fadilat berpuasa (sepenuhnya) pada bulan ini, atau berpuasa sebahagiannya, atau menghidupkan malamnya yang khusus.''

Al-Imam As-Syaukani pula menyebut di dalam kitabnya, al-Fawaid: ``Dalam satu risalahnya Ali bin Ibrahim al-`Athar berkata: ``Apa yang diriwayatkan mengenai keutamaan puasa Rejab semuanya maudhuk dan daif (lemah), tidak mempunyai sumber.''

Selain amalan yang disebutkan ini, terdapat lagi amalan khusus lain yang disebarkan seperti amalan membaca apa yang disebut sebagai `Istighfar Rejab'. Disebutkan di antara fadilatnya ialah sesiapa yang menulis atau menggantung atau membawa atau membaca istighfar Rejab ini, maka ia akan mendapat pahala sebanyak 80,000 pahala para Nabi.

Terdapat juga sesetengah umat Islam yang menunaikan umrah pada bulan ini dengan menganggap ia mempunyai fadilat khusus jika dilakukan pada bulan Rejab.

Demikianlah sebahagian amalan yang biasa dilakukan oleh umat Islam di dalam bulan Rejab ini, yang tidak bersumberkan Rasulullah s.a.w. Persoalan yang mesti diulang fikirkan lagi adakah amalan-amalan tersebut akan diterima oleh Allah dan mendapat ganjarannya? Atau ia tidak mendapat apa-apa kecuali penat dan letih sahaja? Semoga Allah s.w.t. mengampunkan kesalahan yang dilakukan di atas kejahilan kita. Marilah kita bersama-sama membenteras kegiatan penyebaran hadis-hadis palsu di kalangan umat Islam. Pastikan ibadah yang kita lakukan benar-benar menepati sunah Rasulullah s.a.w. dan diiringi dengan keikhlasan kepada Allah s.w.t.

Doa Bulan Rejab


Wallahu'alam.pensil-tekan.blogspot.comNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Copyright© All Rights Reserved Pensil-tekan.blogspot.com